Seznamte se s Fagor Industrial

Obchod

Společnost Fagor Industrial je přední výrobce přístrojů pro sektor hotelnictví a pohostinství ve Španělsku a desátý největší výrobce na světě. Společnost vyrábí řadu různých výrobků s všestrannou integrální nabídkou. Globální řešení doprovází integrální služby pro profesionály v sektoru pohostinství.

Společnost Fagor Industrial je jednou z mála značek na mezinárodní úrovni, která vyrábí tak širokou škálu výrobků: trouby, zařízení pro vaření, myčky nádobí, prádelní zařízení, průmyslové chlazení a na míru vyráběné bufety či nerezové prvky.

Jsme lídři na národním trhu a díky naší přítomnosti na mezinárodních trzích jsme dosáhli postavení, které nám umožňuje konkurovat mezi špičkou.

Mezinárodně uznávané značky daly svou důvěru společnosti Fagor Industrial

+ Chtěli byste více informací?

Fagor Industrial ( - 3 MB)

Ve společnosti Fagor Industrial jsme si vědomi toho, že lidé jsou největším aktivem naší firmy

Vývoj

Začali jsme v roce 1960 jako oddělení společnosti Fagor Electrodomésticos, která obchodovala s průmyslovými sporáky pro sektor pohostinství. Rychle jsme přešli na firemní výrobu a rozšířili jsme náš sortiment o myčky nádobí a profesionální prádelnické zařízení.

V roce 1974 byla vytvořena společnost Fagor Industrial Sociedad Cooperativa, která se odtrhla od své mateřské společnosti a přesunula do Oñati. V průběhu let jsme rozšiřovali sortiment našich výrobků a zdokonalovali naši nabídku a služby.

Dalším významným milníkem byl rok 1997, kdy jsme otevřeli závod Lucena v Cordobě na výrobu zařízení průmyslového chlazení. Této řadě se důkladně věnujeme a propagujeme ji na mezinárodní úrovni.

Posledních 15 let usilujeme o internacionalizaci, celkovou kvalitu a předvádění našich výrobků, otevírání závodů na různých strategických místech po celém světě a důraznou podporu zlepšování v laboratořích a technických službách. Rovněž jsme zavedli strategii pro předvádění, která je založena na našich nedávno otevřených předváděcích místech v Luceně a Oñati.

Výsledky této strategie se nejprve projevily v roce 2004, kdy jsme obdrželi certifikát „Golden Q“ jako evropský model obchodní dokonalosti. V dnešní době společnost Fagor Industrial pokračuje ve své globální přítomnosti s ohledem na své výrobky a/nebo služby a na svůj obchodní styl.

Historie, která se vyznačuje růstem talentů a hledáním nápadů

Fagor Industrial je v současnosti uznávaným všestranným dodavatelem řešení pro hotelnictví a pohostinství.


Fagor Industrial je v současnosti uznávaným <span>všestranným dodavatelem</span> řešení pro hotelnictví a pohostinství.

Mise a hodnoty

V rámci zkušeností ze spolupráce se společností Mondragon usilujeme o to, abychom byli uznáváni jako firma, která:

 • Rosteme spolu s našimi zákazníky, pracujeme společně na nalezení nejefektivnějších řešení, kdekoliv je to třeba.
 • Jednáme jako tým zodpovědných lidí zapojených ve společném projektu.
 • Jsme zavázáni vůči společnosti a její budoucnosti prostřednictvím vývoje energeticky účinných a udržitelných výrobků.

Naše hodnoty

 • Integrita

  Jednáme poctivě, otevřeně a transparentně a usilujeme o rozvoj dlouhodobých a vzájemně prospěšných vztahů s lidmi, kteří tvoří naši skupinu, a s našimi zákazníky a spojenci.

 • Závazek

  Jsme zavázáni usilovat o dosažení výsledků prostřednictvím dobře provedené práce a dodržováním a plněním našich slibů.

 • Globální tým

  Jsme globální tým. Nasloucháme a přijímáme příspěvky každé osoby, sdílíme vizi Skupiny a přijímáme za vlastní rozhodnutí, která staví veřejné blaho nad dílčí zájmy.

 • Iniciativa

  Jednáme iniciativně, zaujímáme aktivní přístup, abychom zákazníkům rychle poskytli řešení, neustále hledáme lepší cesty výkonu a budujeme stále silnější spolenčost.

Kvalita

Naše zásady kvality, životního prostředí a bezpečnosti byly integrovány do Příručky vedení společnosti.

Tyto systémy řízení byly zavedeny v souladu s mezinárodně uznávanými normami (ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OSHAS 18001:2007) a všechny jsou certifikované.

Řízení kvality ve společnosti Fagor Industrial získalo velmi speciální uznání, když jsme v říjnu 2004 obdrželi certifikát Golden Q od Euskalit, certifikaci, která zaručuje přísný soulad s normami zavedenými EFQM (Evropská nadace pro řízení kvality).

Otevření laboratoří v Luceně (200 m2) a Oñati (700 m2) potvrzuje závazek společnosti Fagor Industrial stát se společností globálního významu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v oblasti kvality v sektoru průmyslového zařízení pro hotelnictví, pohostinství a prádelnictví. V roce 2011 bylo do oblasti výzkumu, vývoje a inovací investováno 8,5 milionů euro.

 • Euskalit Golden Q
 • Certifikace IQNet
 • Registrovaná společnost AENOR
 • Řízení životního prostředí AENOR
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci AENOR

Udržování úrovně kvality je jednou z našich hlavních priorit

Společně se vyvíjíme

Společně

Společné úsilí

Ve společnosti Fagor Industrial věříme, že společné úsilí je nejlepším způsobem, jak dosáhnout nejefektivnějších řešení. Pracujeme zodpovědně a vyvíjíme maximální úsilí, aby bylo zajištěno, že výsledkem je společný úspěch.

Společně, vždy nablízku. Pracujeme jako tým s našimi zákazníky, distributory a profesionály.

My,

Talentovaní lidé

Fagor Industrial, jsme lidé, kteří to umožňují a kteří přetvářejí Fagor na všeobecně uznávanou značku. Lidé, kteří usilují o neustálé zlepšování a kteří chtějí překračovat hranice. Talentovaní a oddaní lidé, kteří jsou oddáni myšlence dostat se dál.

Vývoj

Duch vývoje

Žijeme v měnícím se světě, kde vývoj je povinnost: inovovat, hledat lepší a efektivnější řešení. Pracovat dobře, usilovat o dokonalost a nabízet hodnotu.

Ve společnosti Fagor Industrial nám tento duch vývoje umožnil stát se tím, čím jsme dnes.