Seznamte se s Fagor Industrial

Obchod

Fagor Industrial je jedním z předních výrobců zařízení do pohostinství, veřejného stravování a prádelen.

Společnost Fagor Industrial nabízí komplexní řadu výrobků pod jednou značkou. Díky svým zkušenostem, které získala za 60 let svého působení na trhu, velmi dobře zná každodenní pořeby pracovníků působících v oboru pohostinství.

Díky přístupu a nasazení svého týmu je schopna uspokojit potřeby těch nejnáročnějších odborníků a zajistit jim ty skvělé výsledky.

Společnost Fagor Industrial má důvěru prestižních mezinárodních značek.

+ Chtěli byste více informací?

Fagor Industrial (PDF - 3 MB)

Naše společnost se specializuje na výrobu zařízení do kuchyní s horizontálním uspořádáním, na mytí nádobí, průmyslové chlazení a zařízení prádelen.

Specializace

Specializace. Inovace. Závazek.

Společnost Fagor Industrial se řídí potřebami svých klientů s ohledem na životní prostředí a právě tento závazek ji posouvá kupředu, díky tomuto přístupu naše společnost zaujímá přední místo ve světě. Naše reakce na oba uvedené požadavky je stále stejná: specializace a inovace.

Díky své snaze vždy vyhovět požadavkům profesionálů z oboru pohostinství jsme se stali odborníky na výrobu průmyslových kuchyní, pečicích trub, průmyslových myček, chladicích systémů a zařízení prádelen.


Fagor Industrial je v současnosti uznávaným <span>všestranným dodavatelem</span> řešení pro hotelnictví a pohostinství.

Mise a hodnoty

V rámci zkušeností ze spolupráce se společností Mondragon usilujeme o to, abychom byli uznáváni jako firma, která:

 • Rosteme spolu s našimi zákazníky, pracujeme společně na nalezení nejefektivnějších řešení, kdekoliv je to třeba.
 • Jednáme jako tým zodpovědných lidí zapojených ve společném projektu.
 • Jsme zavázáni vůči společnosti a její budoucnosti prostřednictvím vývoje energeticky účinných a udržitelných výrobků.

Naše hodnoty

 • Integrita

  Jednáme poctivě, otevřeně a transparentně a usilujeme o rozvoj dlouhodobých a vzájemně prospěšných vztahů s lidmi, kteří tvoří naši skupinu, a s našimi zákazníky a spojenci.

 • Závazek

  Jsme zavázáni usilovat o dosažení výsledků prostřednictvím dobře provedené práce a dodržováním a plněním našich slibů.

 • Globální tým

  Jsme globální tým. Nasloucháme a přijímáme příspěvky každé osoby, sdílíme vizi Skupiny a přijímáme za vlastní rozhodnutí, která staví veřejné blaho nad dílčí zájmy.

 • Iniciativa

  Jednáme iniciativně, zaujímáme aktivní přístup, abychom zákazníkům rychle poskytli řešení, neustále hledáme lepší cesty výkonu a budujeme stále silnější spolenčost.

Společně se vyvíjíme

Společně

Společné úsilí

Ve společnosti Fagor Industrial věříme, že společné úsilí je nejlepším způsobem, jak dosáhnout nejefektivnějších řešení. Pracujeme zodpovědně a vyvíjíme maximální úsilí, aby bylo zajištěno, že výsledkem je společný úspěch.

Společně, vždy nablízku. Pracujeme jako tým s našimi zákazníky, distributory a profesionály.

My,

Talentovaní lidé

Fagor Industrial, jsme lidé, kteří to umožňují a kteří přetvářejí Fagor na všeobecně uznávanou značku. Lidé, kteří usilují o neustálé zlepšování a kteří chtějí překračovat hranice. Talentovaní a oddaní lidé, kteří jsou oddáni myšlence dostat se dál.

Vývoj

Duch vývoje

Žijeme v měnícím se světě, kde vývoj je povinnost: inovovat, hledat lepší a efektivnější řešení. Pracovat dobře, usilovat o dokonalost a nabízet hodnotu.

Ve společnosti Fagor Industrial nám tento duch vývoje umožnil stát se tím, čím jsme dnes.